Frister

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/naringsdrivende/
Vi gjerne får opp kalenderen fra nente hjemmeside på fanen frister.