Regnskap Norge

Folketrydens grunnbeløp er økt til 93 634 kroner

19.05.2017 10:33
Endringen får virkning fra 1. mai 2017. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 blir dermed kr 93 281.
Kunne ikke lese RSS Kunne ikke lese RSS
Kunne ikke lese RSS Kunne ikke lese RSS

Skattetaten

20.04.2017 Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) - frist for levering av betaling

20.04.2017 00:00
Kunne ikke lese RSS Kunne ikke lese RSS
Kunne ikke lese RSS Kunne ikke lese RSS

Profesjonell hjelp av høy kvalitet

Velkommen til nettstedet for Økonomiservice AS. Vi er regnskapskontor lokalisert i Ørskog kommune.
Vi er et autorisert regnskapsførerselskap som tilbyr profesjonell hjelp av høy kvalitet innen regnskap, økonomi og rådgivning.
Med lang erfaring i bransjen og med det nyeste innen tilgjengelig verktøy, står vi klare for å kunne gi våre kunder den gode servicen vi synes de fortjener.
Vi fører i dag regnskap for ca. 300 kunder. Disse befinner seg innenfor bransjer som handel, industri, landbruk, handverk, bygg og anlegg, transport, service, hotell og restaurant.
Økonomiservice AS fører regnskap for alle typer selskaper, dette være seg aksjeselskaper, ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak, foreninger eller
konsernselskap.

Økonomiservice AS eier også et regnskapskontor på Stranda, Økonsult AS .